81 72 01 00 thomas@knvvs.dk

GASINSTALLATIONER

Ny gaskedel?

Nyt gaskomfur?

Ny gaspejs?

Vi udfører stort set alle opgaver inden for gasområdet.

Har du et gammelt gasfyr fra før 1990 er der god økonomi i at skifte til et nyt kondenserende gasfyr, du sparer helt op imod 15-25% på varmeregningen. Dette skyldes at nye gaskedler i dag er kondenserende, og udnytter røggasserne til at lave varme i centralvarmeanlægget og lave varmt vand.

Desuden er nye gaskedler mere sikre, da en gammel kedel tager luften til forbrændingen fra opholds rummet, hvor nye kedler i dag er med lukkede forbrændings kamre, og risikoen for at danne CO i opholds rummet elimineres.

Vores service partner gastech-energi står efterfølgende for opstart og service af din nye gasinstallation.

Har dette vækket din interesse, er du velkommen til at kontakte os i nedestående kontakt formular.

12 + 13 =

“Vores passion er at skabe et personligt kundeforhold”